Klachten formulier politie korps Tedeapolis

De politie voert haar werk zo goed mogelijk uit. Vaak gaat dat goed, ook in lastige situaties. Maar waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het kan daarom gebeuren dat u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van de medewerkers van de politie. In dat geval kunt u binnen één week een klacht indienen. Aan de hand van een goed onderbouwde klacht kan de politie van haar fouten leren. Daarom is er een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op de wet.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Er wordt zo snel mogelijk contact met op genomen door een medewerker van de commissie VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) die daarvoor speciaal door de politie is aangesteld. U krijgt de gelegenheid om uw klacht toe te lichten: – Waar bent u ontevreden over? – Wat is het doel van uw klacht? In dit persoonlijke contact kijkt u of u wellicht al samen tot een oplossing kunt komen. U hoort ook meteen wat de vervolgstappen zijn in de procedure. Stelt u wellicht een bemiddelingsgesprek op prijs tussen u en de medewerker tegen wie u een klacht hebt ingediend?

Wat doet de politie met uw klacht?

De klachthandelaar brengt de beklaagde politiemedewerker op de hoogte van uw klacht. Hij of zij krijgt, net als u, de kans om zijn/haar kant van het verhaal toe te lichten. Vervolgens kijkt de klachtbehandelaar of u er samen uitkomt tijdens een goed gesprek. U krijgt hiervoor dan een uitnodiging van de klachtbehandelaar. Klachten zijn voor de politie nadrukkelijk leermomenten. Uw klacht geeft ons stof tot nadenken over de manier waarop wij als politie met burgers omgaan.

//
Vermeld hierbij uw naam (hoofdlettergevoelig) en uw "tag" Bv. Frans#1027
Op deze email zal je een bevestiging krijgen van je klacht
U dient het hele voorval zo uitgebreid mogelijk te omschrijven.
//
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.